PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Poradnia obejmuje swoją opieką szkoły, placówki i ośrodku z rejonu działania - Szczecin Prawobrzeże. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Budynek poradni jest wyposażony w osobne wejście (budynek B), przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Na zewnątrz budynku umieszczone są tablice wskazujące kierunek wejścia do budynku B. W bardzo wyjątkowych sytuacjach (choroba somatyczna, która uniemożliwia przyjazd do poradni) możliwe jest przeprowadzenie badania w domu dziecka.