PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2

Informacja dla odwiedzających stronę Poradni.

Drodzy Państwo. Na głównej stronie Poradni prezentujemy aktualne informacje o funkcjonowaniu naszej placówki, jak również ważne komunikaty związane z epidemią koronawirusa w Polsce. Zachęcamy do zapoznawania się z nimi na bieżąco.

Natomiast w zakładce Linki umieszczamy artykuły i opracowania, które mogą okazać się przydatne dla rodziców, nauczycieli czy uczniów. Zapraszamy do lektury.

Funkcjonowanie poradni.

Szanowni Państwo.

Przypominamy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Szczecinie z powodu epidemii koronawirusa w dniach 16.03-10.04.2020 r. zawiesza działalność. Badania, konsultacje i zajęcia na terenie poradni zostają odwołane. Konsultcje telefoniczne możliwe są pod numerem 91 461 40 39 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Koronawirus a dzieci w sieci.

Znaleźliśmy się w sytuacji, na którą - zarówno my dorośli, jak i dzieci - nie byliśmy przygotowani. Sytuacja przymusowej kwarantanny wymusiła na nas zmianę rytmu dnia. Dzieci  nie wstają rano by pójść do szkoły - teraz szkołę mają w domu. Lekcje odbywają się przy komputerze, oczywiście z dostępem do internetu. Sytuacja nie jest więc łatwa! Z jednej strony wymaga od nich jeszcze większej dyscypliny i mobilizacji, bo przecież muszą uczyć się, przyswajać nowe treści bez (bezpośredniej) pomocy nauczyciela, a z drugiej strony „kusi” by wolny czas (przy braku aktywności fizycznej) poświecić na zabawę, rozrywkę czy grę w sieci. Oczywiście sam komputer czy internet nie jest zły. Zły może być sposób, w jaki się z niego korzysta - ile czasu się poświęca, do jakich treści ma się dostęp, jakie towarzysza temu emocje. Bądźmy czujni i sprawdzajmy co nasze dzieci robią w sieci, ponieważ niekontrolowane i nieumiejętne korzystanie z internetu może źle wpływać na ich rozwój intelektualny, moralny, emocjonalny i społeczny.

WYKONAJ WIRUSKA!

Zapraszamy dzieci i rodziców do wspólnej zabawy. Gra ma na celu oswojenie lęku u dzieci. Autorem zabawy jest pedagog Anna Bochenek.

 

POWODZENIA!

WYKULAJ WIRUSKA

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku 2020/2021.

Drodzy rodzice. Poniżej zamieszczmy informację o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych z najważniejszymi terminami.

(na podstawie: Zarządzenie nr 2/2020Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) rozdział 6 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700).)

 

Read more: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku 2020/2021.